FORUM EKSPERCKIE - „Współpraca bez granic – nauczyciele na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji i uchodźstwa” – relacja z wydarzenia

Forum Eksperckie pn. „Współpraca bez granic – nauczyciele na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji i uchodźstwa” odbyło się 26 czerwca 2024 r. odbyło się w formule online. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu UNICEF  "Szkoła dostępna dla wszystkich" (Accessible School for All).

Na wydarzenie zarejestrowało się 1639 uczestników. Transmisję obejrzało 1072 unikalnych widzów. Forum miało otwartą formułę, dzięki czemu uczestnicy mogli zadawać pytania, wypełniać ankiety, dzielić się komentarzami. Na chacie padło kilkadziesiąt pytań, 432 uczestników wypełniło ankietę dotyczącą praktyk pedagogicznych w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym.

Podczas wydarzenia zostały przedstawione ważne i aktualne zagadnienia związane z edukacją włączającą oraz międzykulturową. Głos zabrali przedstawiciele MEN, UNICEF i IBE, którzy wprowadzili uczestników w problematykę działań podejmowanych na rzecz wspierania tej grupy uczniów wielowymiarowo: w aspekcie edukacyjnym, psychospołecznym, organizacyjnym.

Podczas Forum zostały zaprezentowane również działania realizowane oraz planowane do realizacji w ramach projektu UNICEF – ASA „Szkoła dostępna dla wszystkich”.

W części podsumowującej, eksperci zaproszeni do studia odnieśli się do wniesionych uwag i opinii oraz odpowiedzieli na wybrane pytania. Pozostałe odpowiedzi wraz  z opracowaniem wyników badania ankietowego zostaną udostępnione jako materiał pokonferencyjny.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w Forum Eksperckim do końca kolejnego tygodnia.

Transmisja wydarzenia:

wersja z napisami w języku polskim, angielskim i PJM
https://www.wspolpracabezgranic.pl/live

oraz wersja polska na:

Wciąż otwarta jest ankieta na temat praktyk skutecznych w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym dla nauczycieli oraz nauczycieli specjalistów.

Więcej informacji o projekcie "Szkoła dostępna dla wszystkich" (Accessible School for All).