Nauczyciele się starzeją

Średnia wieku nauczycieli w Polsce rośnie z roku na rok. Obecnie wynosi 47 lat. Najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku  45–55 lat (38%).

Zgodnie z danymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Co-operation and Development, OECD), proces starzenia się nauczycieli to zjawisko globalne. Jak wynika z danych OECD za rok 2020, w Polsce nauczyciele szkół ponadpodstawowych powyżej 50 roku życia stanowią 35% kadry. Natomiast osoby poniżej 30 roku życia to zaledwie 4,6% nauczycieli tych szkół.

(Kliknij w wykres aby powiększyć)

szkolenie zawodoew wykres 1

szkolenie zawodoew wykres 2

Źródło: https://data.oecd.org/teachers/teachers-by-age.htm [dostęp:14.03.2024 r.]

Starzejąca się kadra to tylko jeden aspekt szerszego problemu braku nauczycieli w szkołach. Instytut Badań Edukacyjnych realizuje aktualnie projekt: “Przygotowanie rozwiązań wspierających proces kształcenia przyszłych i doskonalenia obecnych nauczycieli zawodu", finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS). Projekt wpisuje się w szerszą strategię zapewnienia i rozwoju kadr dla kształcenia zawodowego.

Jednym z działań  w projekcie jest badanie jakościowe dotyczące pozafinansowych czynników przyciągających i odpychających z zawodu nauczyciela zawodu.

W ramach badania, w okresie od listopada do grudnia 2023 roku, zorganizowaliśmy sześć warsztatów z ekspertami z zakresu szkolnictwa branżowego. W gronie nauczycieli zawodu, dyrektorów szkół kształcących w zawodach, przedstawicieli: placówek doskonalenia nauczycieli, uczelni, partnerów społecznych (m.in. organizacji pracodawców) oraz kuratoriów oświaty, poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytania o motywacje do podjęcia pracy jako nauczyciel zawodu. Rozmawialiśmy również o korzyściach i trudnościach w tej pracy, starając się lepiej poznać i zrozumieć potrzeby i wyzwania z nią związane.

Materiał wypracowany podczas warsztatów zostanie wykorzystany do  zaprojektowania rozwiązań zachęcających do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela w kształceniu zawodowym.

 

#FunduszeUE