BIObec - spotkanie plenarne w Sewilli

Za nami kolejne spotkanie plenarne projektu BIObec, które odbyło się w dniach 25-26 stycznia w Sewilli. Spotkali się na nim partnerzy z całej Europy w celu omówienia postępów projektu i zaplanowania kolejnych kroków.

Podczas spotkania projektu BIObec w Sewilli skoncentrowaliśmy się na propozycjach modeli biznesowych, które zostaną wykorzystane do rozwoju sześciu Bio-Based Education Centres (BBEC), w tym dla regionu Wschodniej Europy. Było to punktem wyjścia do owocnych, wielogodzinnych dyskusji na temat proponowanych modeli w kontekście ich dostosowania do potrzeb przemysłu i zwiększenia wkładu biogospodarki w rozwiązywanie problemów społecznych.

Z dyskusji jasno wynikało, że partnerzy konsorcjum robią ogromne postępy w rozwoju BBEC. Kolejne miesiące poświęcone będą opracowaniu planu koordynacji europejskich ośrodków edukacji biologicznej w zakresie ich rozwoju i możliwości powielania na innych obszarach UE. Śledźcie nasze dalsze działania! 

plenary meeting seville 2

Biocentrum edukacji (ang. Bio-Based Education Centre) tzw. BBEC to serce projektu BIOcec. To koncepcja, która łączy tradycyjną ideę centrum edukacyjnego – takiego jak uniwersytet lub ośrodek kształcenia i szkolenia zawodowego z centrum wiedzy, które będą działać na zasadzie wielopoziomowych centrów wiedzy wypełniających luki między instytucjami akademickimi, studentami, podmiotami innowacyjnymi i decydentami.