BIObec. Wypełnij ankietę potrzeb o biogospodarce

Edukacja na temat biogospodarki oraz redukcja luk kompetencyjnych, występujących w tym rozwijającym się sektorze gospodarki – to cele projektu Biobec, realizowanego przez IBE w kooperacji z kilkunastoma partnerami z Europy.

W ramach projektu zostanie opracowanych sześć pilotażowych centrów bioedukacyjnych zlokalizowanych w różnych regionach Europy, w tym także w Polsce. Jedną z głównych funkcji centrów będzie wsparcie wysokokwalifikowanych kadry pracowników sektora biogospodarki oraz inicjowanie współpracy między sektorem bioprzemysłu i systemem edukacji.

BIObec sieciuje uniwersytety, laboratoria innowacji oraz ośrodki badawczo-rozwojowe z przemysłem, tak by zmaksymalizować możliwości i korzyści, jakie daje biogospodarka. 

Podziel się wiedzą, wzmocnij Biobec 

Obecnie trwają prace koncepcyjne oraz konsultacje społeczne dotyczące potrzeb i oczekiwań wobec centrów bioedukacji, które można wesprzeć poprzez wypełnienie krótkiej ankiety i podzielenie się swoją wiedzą.  Ankieta dotyczy m.in. zagadnień związanych z biogospodarką oraz jej obecnością w szeroko rozumianej edukacji. 

LINK DO ANKIETY 

Ankieta jest prosta, a jej wypełnienie nie zajmie więcej niż 10 minut. Ankieta jest dostępna jedynie w języku angielskim.      

 Dlaczego biogospodarka jest tak ważna?

 Biogospodarka obejmuje wszystkie sektory przemysłu i usług, w których wykorzystuje się zasoby biologiczne. Jest to jedna z największych i strategicznie najważniejszych gałęzi unijnej gospodarki, na którą składają się takie sektory jak m.in. rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, produkcja żywności, wytwarzanie bioenergii oraz bioproduktów. Szacuje się, że roczne obroty biogospodarki sięgają 2 bln euro, a zatrudnienie w jej sektorach wynosi ponad 18 mln pracowników. Tak dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki potrzebuje wykwalifikowanych kadr, które mogą przyczynić się do dalszego wzrostu w tym sektorze.

Biogospodarka opierając się na odnawialnych segmentach gospodarki o obiegu zamkniętym, zapewnia innowacyjne sposoby produkowania i przetwarzania m.in. żywności, czystej wody i energii. Dzięki temu nie następuje eksploatacja ograniczonych zasobów biologicznych, co przyczynia się nie tylko do nowych sposobów wytwarzania towarów czy energii, ale ma także pozytywny wpływ na środowisko (lokalnie i globalnie). Działania te wiążą się również z potencjałem stworzenia nowych, tzw. zielonych miejsc pracy, zwłaszcza na obszarach wiejskich i nadmorskich.

Więcej informacji na stronie projektu BIObec.