Projekty zakończone

To konkurs o profilu społeczno- gospodarczym skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest aktywizacja młodych ludzi i zachęcenie ich do zgłębiania informacji o regionie, z którego pochodzą oraz rozwinięcie umiejętności poszukiwania, analizy i wykorzystywania zdobytych wiadomości.

Mając na uwadze wyrabianie dobrych nawyków ekologicznych i praktyczne zastosowanie wiedzy przyrodniczej w praktyce, stworzony został projekt "Jestem Eko". Jest to konkurs ekologiczny skierowany do kół przyrodniczych powstałych przy szkołach podstawowych.

Kampania skierowana jest do uczniów i nauczycieli szkół średnich. Celem projektu jest uświadomienie problemu dezinformacji, walka z fake newsami i nauczenie młodzieży weryfikacji treści publikowanych w internecie.

Przeprowadzono już dwie edycje ogólnopolskiego konkursu o tematyce patriotycznej. Głównym celem cyklu jest zachęcenie nauczycieli, rodziców, opiekunów, dzieci i młodzieży do rozmów o Polsce, patriotyzmie oraz o polskich tradycjach i zwyczajach.