Aktualności

Edukacja na temat biogospodarki oraz redukcja luk kompetencyjnych, występujących w tym rozwijającym się sektorze gospodarki – to cele projektu Biobec, realizowanego przez IBE w kooperacji z kilkunastoma partnerami z Europy.