W dniach 24–27.11. 2023 r. w Warszawie odbędzie się V Kongres Edukacji Medialnej organizowany przez Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej oraz Instytut Polonistyki Stosowanej i Pracownię Badań Edukacji Polonistycznej i Medialnej na Wydziale Polonistyki UW. Tematem przewodnim kongresu będzie Edukacja medialna X.0: przekraczanie granic.