V Kongres Edukacji Medialnej. Edukacja medialna X.0: przekraczanie granic

W dniach 24–27.11. 2023 r. w Warszawie odbędzie się V Kongres Edukacji Medialnej organizowany przez Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej oraz Instytut Polonistyki Stosowanej i Pracownię Badań Edukacji Polonistycznej i Medialnej na Wydziale Polonistyki UW. Tematem przewodnim kongresu będzie Edukacja medialna X.0: przekraczanie granic.

Przedmiotem dyskusji w czasie kongresu będą m.in. możliwości, jakie daje przemyślana i dobrze prowadzona edukacja medialna. Prelegenci i uczestnicy kongresu będą zastanawiać się nad granicami edukacji medialnej, nad tym, czy możemy i powinniśmy je przekraczać oraz czy edukacja medialna jest w stanie sprostać kolejnym fazom ewolucji sieci i rozwojowi mediów.

Instytut Badań Edukacyjnych będą reprezentować cztery osoby. W części plenarnej kongresu wykład nt. „Humanoidalnego modelu komunikacji w czasach botów i sztucznej inteligencji – w poszukiwaniu granic etycznych” wygłosi dr hab. prof. IBE Małgorzata Gruchoła – kierownik Zakładu Edukacji Medialnej i Sztucznej Inteligencji, socjolog kultury, kulturoznawca i medioznawca. Wyniki realizowanych badań przedstawią także:

  • dr Agnieszka Dwojak-Matras (ZBiAE): „Portret nauczyciela jako kreatywna forma upowszechniania innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Jak promować edukację medialną?”
  • dr Robert Zieliński (ZEMiSI): „Co z autorytetem nauczyciela? Rola nauczyciela we współczesnej szkole”
  • dr Marek Zajic (ZEMiSI): „Kompetencje medialne w praktyce badawczej”.

Szczegółowy program kongresu i wszelkie informacje można znaleźć na stronie 

401540427 725388426290733 6851027694915991813 n