IBE organizatorem sympozjum "Dehumanizacja komunikacji – humanizacja automatów"

Zakład Edukacji Medialnej i Sztucznej Inteligencji IBE zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym "Dehumanizacja komunikacji – humanizacja automatów", które odbędzie się 27 września 2023 roku.

Rozwój technologii informatycznych i generatywnych, a także robotyki społecznej, implikując tworzenie coraz bardziej złożonych i samodzielnych automatów i robotów humanoidalnych przyczynia się nie tylko do zmiany reakcji i postaw ludzi wobec nich, ale samego procesu komunikacji. Przyznawanie robotom autonomii działania oraz statusu podmiotu życia społecznego prowadzi do dehumanizacji komunikacji oraz humanizacji automatów. Coraz częściej są one bowiem postrzegane nie tylko jako narzędzia, ale również jako podmioty społeczne. W myśl założeń teorii równania mediów Byrona Reeves’a ludzie traktują komputery jak rzeczywistych partnerów interakcji.

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Dehumanizacja komunikacji – humanizacja automatów" odbędzie się 27 września 2023 roku w siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia.

Przedmiotem sympozjum będzie wielowymiarowy problem uprzedmiotowienia człowieka i upodmiotowienia automatu w komunikacji społecznej. Tematem spotkania będą praktyczne implikacje dla systemu edukacyjnego.

Program przewiduje 8 referatów w dwóch częściach plenarnych oraz panel dyskusyjny. Udział w wydarzeniu potwierdzili badacze z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.