Kolejne ważne rozmowy w gronie ekspertów branżowych. Wrocław, Toruń - dziękujemy!

Po raz kolejny 20 marca 2024 roku spotkaliśmy się w gronie ekspertów szkolnictwa branżowego, tym razem w Toruniu i Wrocławiu, aby porozmawiać o potrzebach nauczycieli zawodu w zakresie nabywania i doskonalenia umiejętności potrzebnych w ich codziennej pracy. 

Praca nauczyciela zawodu to proces ciągłego uczenia się i podążania za wciąż zmieniającymi się potrzebami branży i rynku pracy tak, aby jak najlepiej przygotować młodych ludzi do wejścia z sukcesem na dynamicznie zmieniający się rynek pracy.

Nasze spotkanie w Toruniu dotyczyło zawodów technik informatyk oraz technik programista, natomiast we Wrocławiu rozmawialiśmy o potrzebach nauczycieli branży budowlanej, w szczególności w zawodach technik budownictwa oraz monter sieci i instalacji sanitarnych.

Dyskutowaliśmy o procesie przygotowania nowych nauczycieli do pracy jak również o potrzebach, trudnościach i przeszkodach w korzystaniu z  różnych form doskonalenia zawodowego. Podczas intensywnej pracy w grupach  pracowaliśmy z wykorzystaniem metod aktywnych, w tym elementów projektowania metodą Design Thinking. Uczestnicy zmapowali umiejętności nauczycieli kształcących w tych zawodach, a także zaproponowali rozwiązania, które mogą przyczynić się do poprawy jakości, przydatności i adekwatności oferty doskonalenia nauczycieli zgodnie z ich potrzebami.

Jeśli chcieliby Państwo dołączyć do grona ekspertów IBE i podzielić się z nami swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami dotyczącymi tej tematyki serdecznie  zapraszamy na nasze kolejne warsztaty. Więcej informacji na temat zawodów, którym poświęcone będą nasze kolejne spotkania, a także terminy i miejsca udostępniono w zakładce : Warsztaty i spotkania 

Serdecznie zapraszamy do współpracy !

 

#FunduszeUE