Szkolenia

#FakeHunter - szkolenia wideo prowadzone przez PAP

W walce ze zjawiskiem dezinformacji kluczową rolę odgrywa edukacja wszystkich grup społecznych i wiekowych, rozumiana jako długofalowy proces uczenia się przez całe życie. Niezbędnymi i niezwykle ważnymi są działania mające na celu rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i kompetencji cyfrowych, szczególnie u młodych ludzi.

Wiedza o naturze mediów, poparta umiejętnością analizy treści, a także wyrabianie nawyku weryfikacji autorów i źródeł pozyskiwanych informacji, są konieczne, aby dostrzegać potencjalne zagrożenia i wiedzieć, jak w ich kontekście się zachować.

W odpowiedzi na te potrzeby, we współpracy z Polską Agencją Prasową, zrealizowano szkolenia wideo dotyczące fake newsów, które dodatkowo uzupełnione są o scenariusze zajęć oraz ćwiczenia praktyczne. Doświadczeni redaktorzy PAP wyjaśniają w nich, jak świadomie korzystać z mediów społecznościowych, jakie mechanizmy stoją za powstaniem fake newsów, kto i w jakim celu je produkuje i dystrybuuje, oraz jak sobie z nimi radzić.