Profil Rozwoju Emocjonalnego i Społecznego (PREiS) w szkolnej ocenie funkcjonalnej

  Pobierz plik PDF

Artykuł prezentuje możliwości zastosowania narzędzia diagnostycznego pn. Profil Rozwoju Emocjonalnego i Społecznego (PREiS) w ocenie funkcjonalnej prowadzonej przez nauczycieli. Zrewidowana wersja skrócona zbudowana z 33 twierdzeń może być wypełniana zarówno przez nauczycieli, jak i rodziców, co umożliwia wielokontekstową ocenę funkcjonowania ucznia w sześciu aspektach: strategie zaradcze, radzenie sobie z oceną, relacje społeczne, kompetencje emocjonalne, zachowania aspołeczne, obraz siebie. Dodatkowo przygotowanie wersji narzędzia w języku ukraińskim umożliwia nauczycielom pozyskanie informacji o potencjalnych zasobach odpornościowych nowo przybyłych uczniów – uchodźców z Ukrainy.