Publikacje naukowe

Projekt i wypracowany system diagnostyczny opisywano w publikacjach o charakterze naukowym i informacyjnym. Poniżej lista artykułów poświęconych baterii KAPP.

  • Bedyńska, S., Campfield, D., Kaczan, R., Kaczmarek, M., Knopik, T., Kochańska, M. ., Krasowicz-Kupis, G., Krejtz, I., Orylska, A., Papuda-Dolińska, B., Rycielski, P., Rydzewska, K., Sędek, G., Smoczyńska, M., & Wiejak, K. . (2021). Narzędzia diagnostyczne do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży – projekt wdrożeniowy. Przegląd Psychologiczny, 64(2), 9–23. (kliknij i pobierz)
  • Papuda-Dolińska, B., Błaszczak, A. Wiejak, K. (w druku). Skale obserwacyjne do oceny rozwoju poznawczego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (KAPP_SNIU), znacznym (KAPP_SNIZ) i głębokim (KAPP_SNIG) – charakterystyka narzędzia. Lubelski Rocznik Pedagogiczny.

  • Błaszczak, A. (w druku). Diagnoza funkcjonowania poznawczego. Dyrektor szkoły.