Zaproszenie na konferencję "Kariera bez barier - w świecie zróżnicowanych potrzeb i możliwości"

Instytut Badań Edukacyjnych oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki zapraszają do udziału w konferencji "Kariera bez barier - w świecie zróżnicowanych potrzeb i możliwości", która odbędzie się 30 listopada br. w Warszawie.

Konferencja otwiera prowadzony w Instytucie Badań Edukacyjnych projekt "Kariera bez barier". Jego założeniem jest poprawa skuteczności procesów kształcenia oraz wychowania dzieci i młodzieży (w tym z niepełnosprawnościami) w celu przygotowania do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Wydarzenie odbędzie się 30 listopada w Warszawie (Hotel Mercure Grand, ul. Krucza 28). Udział w konferencji jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Dlatego już teraz zapraszamy do rejestracji na konferencję, która dotępna jest tutaj. Na zgłoszenia czekamy do 20 listopada 2023 r.

Przed zapisem warto zapoznać się z programem wydarzenia

Konferencja "Kariera bez barier - w świecie zróżnicowanych potrzeb i możliwości" skierowana jest do:

  • dyrektorów, nauczycieli, doradców zawodowych, pedagogów szkolnych i innych specjalistów ze wszystkich typów szkół,
  • doradców metodycznych i konsultantów z placówek doskonalenia nauczycieli,
  • specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • pracodawców oraz przedstawicieli instytucji rynku pracy i otoczenia biznesu zajmujących się kwestiami zatrudniania osób o zróżnicowanych potrzebach, w tym z niepełnosprawnościami

oraz wszystkich zainteresowanych tematyką kształtowania u uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, kompetencji i umiejętności pożądanych na rynku pracy.

Podczas konferencji dowiesz się:

  • jakie kompetencje i umiejętności są potrzebne na rynku pracy i jak je kształtować u uczniów?
  • jakie rozwiązania w zakresie aktywizacji zawodowej osób ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, sprawdziły się w praktyce?
  • jak pracodawcy zarządzając różnorodnością korzystają z unikatowych, indywidualnych zasobów pracowników? 

Możesz wziąć aktywny udział w praktycznych, warsztatowych sesjach tematycznych towarzyszących konferencji:

  • Planowany model wsparcia szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców w ramach projektu Kariera bez barier (Tranzycja na rynek pracy).
  • Przyszłość umiejętności przyszłości.
  • Na skrzydłach umiejętności. Warsztat dla nauczycieli.

Konferencję poprowadzi i wygłosi wykład inspirujący Janek Mela, znany podróżnik i społecznik. 

KARIERA1 POPRAWKI