Konferencja "Kariera bez barier w świecie zróżnicowanych potrzeb i możliwości" - wystąpienie dr Ewy Flaszyńskiej

Podczas wystąpienia na konferencji, Pani dr Ewa Flaszyńska, dyrektor Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, postawiła istotne pytanie: „jak wykorzystywać niewykorzystane zasoby naszego rynku pracy?”. Podkreśliła, że te niewykorzystane zasoby to również potencjał osób z niepełnosprawnościami.

W trakcie wystąpienia Pani Dyrektor krótko scharakteryzowała aktualne uwarunkowania rynku pracy oraz instrumenty wspierania zatrudnienia w Polsce z uwzględnieniem sytuacji osób z niepełnosprawnościami. W 2023 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 30,7%, z czego Publiczne Służby Zatrudnienia zaktywizowały w okresie od stycznia do września 2023 roku 9,7 tysięcy osób z niepełnosprawnościami. Prelegentka podkreśliła również kluczową rolę kształcenia ustawicznego i szkoleń, które także dla osób z niepełnosprawnościami mogą stanowić szansę na podjęcie zatrudnienia. Istotny udział mają między innymi: szkolenia, staże, bony szkoleniowe oraz inne instrumenty wsparcia w zdobywaniu kompetencji, kwalifikacji i umiejętności oferowane przez Urzędy Pracy. Te formy wsparcia mogą być szczególnie przydatne dla osób z niepełnosprawnościami, które często nie posiadają własnych środków na cele edukacyjne.

„My jako Polska jesteśmy na szarym końcu jeśli chodzi o kształcenie ustawiczne. Unia Europejska wymaga od nas, że do 2030 roku ponad 50% Polaków powinno uczestniczyć w kształceniu ustawicznym. Natomiast my jesteśmy, według różnych badań, na poziomie 12%. To jest bardzo mało. Powinniśmy zachęcać różne osoby  - dzisiaj mając różne możliwości szkoleń hybrydowych, możliwości korzystania z różnego typu podwyższania kwalifikacji - żeby chciały się uczyć. Również w kontekście osób z niepełnosprawnościami ta możliwość uczenia się przez całe życie daje nam szansę pozostania w zatrudnieniu bądź też właśnie włączenia na rynek pracy.”

Pani doktor zaprezentowała również badania realizowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w 2021 roku na temat tego, czy osoby z niepełnosprawnościami wykorzystują swój potencjał. Zapytano respondentów między innymi o to, w jakim stopniu go wykorzystują. Badania pokazały, że tylko 22,7% badanych osób z niepełnosprawnościami wykorzystuje swój potencjał w znacznym stopniu, 40,2% wykorzystuje go w niewielkim stopniu, zaś 13,2% nie wykorzystuje go wcale. Na pytanie czy osoby niepełnosprawne mają taki sam potencjał jak osoby pełnosprawne, 51,8% osób z niepełnosprawnościami oceniło swój potencjał jako taki sam, zaś 12,1% stwierdziło, że jest on nawet większy.

„Co wpływa na wykorzystanie potencjału osób z niepełnosprawnościami? Dobra atmosfera w firmie, przystosowanie miejsca pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, postawa pracodawcy – czyli bardzo ważne jest też przekonanie pracodawców, żeby chcieli zatrudniać te osoby”. - wnioskuje dr Flaszyńska.