Szkolenia

W ramach projektu przeprowadzimy cykl bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym doradców i specjalistów, podnoszących ich wiedzę na temat kształtowania  kompetencji potrzebnych na rynku pracy u uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami oraz z niepełnosprawnościami. W latach 2023–2025 zostanie przeszkolonych 3000 osób, co daje 1000 uczestników w skali roku.

Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy nauczycieli na temat:

  • kształtowania u uczniów kompetencji potrzebnych na rynku pracy,
  • uwarunkowań i możliwości  przyszłej aktywności zawodowej uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami,
  • metod pracy na lekcjach, wspierających kształtowanie kompetencji uczniów potrzebnych na rynku pracy.

Szkolenia w projekcie „Kariera bez barier” prowadzą ekspertki w osobach:

dr Dorota Nawrat-Wyraz

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, doradca zawodowy, nauczyciel akademicki, trener. Autorka i współautorka ponad 70 publikacji naukowych i metodycznych, programów edukacyjnych dla nauczycieli i e-podręczników akademickich z zakresu: doradztwa zawodowego i personalnego, pedeutologii, pedagogiki pracy, dydaktyki, pedagogiki twórczości i zarządzania. Zajmuje się kształceniem i szkoleniem nauczycieli, metodami aktywizującymi i kreatywnymi w edukacji oraz powiązaniem edukacji z rynkiem pracy. Współpracowała w projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących: edukacji zawodowej (ECVET), doradztwa kariery, tworzenia standardów i ram kwalifikacji oraz aktywizacji i reintegracji społeczno-zawodowej w tym dla uczniów i osób ze SPE i defaworyzowanych.  Jest ekspertem MEN w zakresie doradztwa zawodowego.

Bernadetta Czerkawska

Nauczycielka, wicedyrektorka, certyfikowana trenerka, doradczyni i coach, superwizorka. Pracuje w obszarze edukacji formalnej, alternatywnej i domowej. Autorka i współautorka materiałów dla nauczycieli, pracowników metodycznych i ekspertów SCWEW (publikacje, artykuły, scenariusze projektów interdyscyplinarnych i lekcji,  narzędzia pomiaru dydaktycznego, webinary). Jej główny obszar zainteresowania to procesy uczenia się uczniów (również tych ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi), warunki, które sprzyjają zdobywaniu przez nich wiedzy, rozwijaniu umiejętności i kompetencji. W swojej pracy zwraca uwagę na relacje między nauczycielami a uczniami, na procesy tworzenia bezpiecznych więzi, które warunkują skuteczne uczenie się. Zwolenniczka aktywnych metod nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Prywatnie aktorka teatru amatorskiego.

Anna Rutkowska

Trenerka rekomendowana przez PTP, certyfikowany coach i superwizor ICC, ekspert do spraw personalnego rozwoju organizacji. Wspiera szkoły i przedszkola, realizując projekty rozwojowe dla szkół i przedszkoli w obszarze uczenia i wychowania opartego na wartościach, odporności psychicznej, edukacji włączającej. Wspiera samorządy w kontekście zarządzania oświatą. Pracując jako trenerka, pomaga odkrywać ludziom ich indywidualne potrzeby, umiejętności, stwarza warunki do zmian. W wolnych chwilach spaceruje po górach i gotuje.

Szkolenia realizowane są zgodnie z następującym programem.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkoleń, pisząc na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.