ebiś kolor

 

Rada naukowa

prof. zw. dr hab. Danuta Cichy - członek honorowy, założycielka czasopisma

prof. zw. dr hab. Adam Kołątaj - członek honorowy

dr hab. Jan Rajmund Paśko, prof. UP, UP w Krakowie, Polska – przewodniczący

prof. Bracha Alpert, Beit Berl Academic College, Israel

prof. Ali-Gunay Balim - Uniwersytet w Izmirze, Turcja

3/ dr Emmanuella Di-Scala, Uniwersytet Burgundzki w Dijon, Francja

prof. Lubomir Held - Uniwersytet w Trnawie, Słowacja

prof. Daniel Raichvarg, Uniwersytet Burgundzki w Dijon, Francja

prof. Martin Bilek, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy

prof. Jan Kříž, Uniwersytet w Hradec Kralove, Czechy

prof. V. Lamanauskas, Uniwersytet w Siaulai, Litwa

dr Elżbieta Buchcic - UJK w Kielcach, Polska

dr hab. Małgorzata Kłyś, prof. UP, UP w Krakowie, Polska

dr hab. Roman Rosiek, prof. UP, UP w Krakowie, Polska

dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska, UJK w Kielcach, Polska

dr hab. Natalia Demeshkant, UP w Krakowie, Polska

dr Agnieszka Siporska, Uniwersytet Warszawski, Polska

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 02 2020 okladka

Do czytelników

  • Katarzyna Potyrała

Soroban – jest w nim ukryty skarb

  • Albert Wołkiewicz

Ptaki zimą

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Ptaki zimą – karta pracy

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Przedszkolne koło szachowe – z doświadczeń nauczyciela

  • Rafał Daniszewski

Innowacyjne środki dydaktyczne wykorzystywane w edukacji szachowej

  • Czesław Michał Spisak