ebiś kolor

 

Rada naukowa

prof. zw. dr hab. Danuta Cichy - członek honorowy, założycielka czasopisma

prof. zw. dr hab. Adam Kołątaj - członek honorowy

dr hab. Jan Rajmund Paśko, prof. UP, UP w Krakowie, Polska – przewodniczący

prof. Bracha Alpert, Beit Berl Academic College, Israel

prof. Ali-Gunay Balim - Uniwersytet w Izmirze, Turcja

3/ dr Emmanuella Di-Scala, Uniwersytet Burgundzki w Dijon, Francja

prof. Lubomir Held - Uniwersytet w Trnawie, Słowacja

prof. Daniel Raichvarg, Uniwersytet Burgundzki w Dijon, Francja

prof. Martin Bilek, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy

prof. Jan Kříž, Uniwersytet w Hradec Kralove, Czechy

prof. V. Lamanauskas, Uniwersytet w Siaulai, Litwa

dr Elżbieta Buchcic - UJK w Kielcach, Polska

dr hab. Małgorzata Kłyś, prof. UP, UP w Krakowie, Polska

dr hab. Roman Rosiek, prof. UP, UP w Krakowie, Polska

dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska, UJK w Kielcach, Polska

dr hab. Natalia Demeshkant, UP w Krakowie, Polska

dr Agnieszka Siporska, Uniwersytet Warszawski, Polska

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka

Słowo wstępne

  • Katarzyna Potyrała

Przyroda w oczach uczniów edukacji wczesnoszkolnej w wybranych szkołach

  • Danuta Cichy, Anna Strumińska-Doktór

Fotografia i media cyfrowe jako źródło inspiracji dla edukacji interdyscyplinarnej

  • Błażej Helie, Weronika Świtlik

Jesion na miski a trzmielina na wrzeciona. Drewno jako surowiec w polskim rzemiośle średniowiecznym

  • Katarzyna Cywa, Agnieszka Wacnik, Maria Lityńska-Zając

Fotografia w nauczaniu zoologii

  • Alicja Walosik, Marek Guzik

Kleszcz – nie taki groźny, jeśli będziesz ostrożny

  • Anna Kocoń, Karolina Sąsiadek, Magdalena Nowak-Chmura

Kleszcz – nie taki groźny, jeśli będziesz ostrożny – karta pracy

  • Anna Kocoń, Karolina Sąsiadek, Magdalena Nowak-Chmura

O możliwości wykorzystania fotografii w edukacji przyrodniczej

  • Jan Rajmund Paśko