Kwiat jako organ służący do rozmnażania – konspekt zajęć

  Pobierz plik PDF

Budowa kwiatu obupłciowego roślin okrytonasiennych. Kwiatostany roślin okrytonasiennych. Rozwój makrospory i gametofitu żeńskiego. Rozwój mikrospory i gametofitu męskiego. Sposoby zapylenia u roślin. Mechanizmy ochrony roślin przed samozapyleniem.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka