Modele uczenia się a proces zmian edukacyjnych

  Pobierz plik PDF

Artykuł wskazuje na proces zmian edukacyjnych, w którym nauczyciele potrzebują nowych modeli efektywnego uczenia się. Prezentuje i podkreśla rolę istnienia różnorodności modeli uczenia się przy uwzględnieniu różnych teorii naukowych. Zwraca uwagę na wiele nakładających się stylów uczenia się przez uczniów, zwanych także uczeniem się multimodalnym (multimodal learning). Wskazuje na istotę znajomości przez nauczyciela różnych stylów uczenia się, pomagających uczniom rozwijać ich mocne strony i lepiej zapamiętywać informacje. W artykule wyodrębniono rodzaje uczenia się stanowiące ramy do organizacji tego procesu w strukturze przekształceń edukacyjnych.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka