Uwarunkowania niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w kontekście dysfunkcjonalności współczesnej rodziny. Doniesienia z badań

  Pobierz plik PDF

<pAnalizując niedostosowanie społeczne współczesnej młodzieży niezbędna jest diagnoza ich sytuacji rodzinnej. W poszukiwaniu aktualnych uwarunkowań zaburzeń adaptacyjnych dziecka niezbędna jest analiza zarówno współczesnych makrospołecznych problemów społecznych, zmian aksjologicznych procesu wychowania i socjalizacji jak i mikrospołecznych koncepcji wychowania w rodzinie. W niniejszym artykule analizowane są postawy rodzicielskie, które mogą być przyczyną zaburzeń adaptacyjnych współczesnej młodzieży.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka