Rozwiązywanie problemu technicznego przez uczniów 8-letnich. Ustalenie wadliwego elementu w obwodzie zamkniętym

  Pobierz plik PDF

W artykule przedstawiono proces dochodzenia przez 81 dzieci 8-letnich do ustalenia, który z elementów obwodu elektrycznego jest wadliwy (przepalona żarówka). Badania realizowano w trzyosobowych grupach i miały charakter jakościowy. W analizie dziecięcych zachowań posłużono się pełnym aktem myślenia Deweya (1988). Omówiono sposoby zachowania się uczniów na etapie zapoznania się z problemem, stawiania hipotez, ich weryfikacji i etapie stwierdzenia ostatecznego rozwiązania problemu. Zwrócono uwagę na dziecięce możliwości i ograniczenia oraz wyciągnięto wnioski dotyczące dalszych badań.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka