Wykorzystanie potencjału badawczego studentów pedagogiki dla doskonalenia praktyki edukacyjnej

  Pobierz plik PDF

Celem artykułu jest wskazanie potrzeby i możliwości wykorzystania potencjału badawczego studentów pedagogiki dla doskonalenia praktyki edukacyjnej i społecznej. Podjęto w nim próbę wyjaśnienia, czym ten potencjał jest i jak jest ważny w kształceniu kandydatów na nauczycieli, wychowawców, pedagogów. Za cenne i ważne uznano jego uświadamianie oraz rozwijanie już w trakcie studiów. Autorka podaje ich przykłady w ramach prowadzonych zajęć z metodologii badań pedagogicznych, z pedagogiki społecznej, z pedeutologii, itp. Można je potraktować jako badania w działaniu, uczenie metodą projektów. Refleksją i doświadczeniami w tym zakresie Autorka pragnie się podzielić. Mogą się one stać inspiracją do dyskusji oraz szerszych badań nad rozpoznawaniem, rozwijaniem potencjału badawczego studentów z ukierunkowaniem na rozwój.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka