Scientific Council

MEMBERS OF THE SCIENTIFIC COUNCIL OF THE EDUCATIONAL RESEARCH INSTITUTE FOR 2021 – 2025

Presidium of IBE’s Scientific Council:


 • Prof. Maciej Karwowski – Chairperson
 • Dr. Helena Jędrzejczak – Deputy Chairperson (IBE)
 • Dr. Michał Sitek – Deputy Chairperson (IBE)
 • Jerzy Bielecki – Secretary (IBE)

Remaining members of the Council:

Persons appointed by the Minister of Education

 • Prof. Jarosław Górniak
 • Assoc. Prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, SGH Warsaw School of Economics
 • Assoc. Prof. Gabriela Grotkowska, University of Warsaw
 • Assoc. Prof. Roman Dolata, prof. University of Warsaw
 • Assoc. Prof. Ewa Gałecka-Burdziak, SGH Warsaw School of Economics
 • Assoc. Prof. Ewa Czerniawska, University of Warsaw
 • Prof. Dorota Węziak-Białowolska
 • Prof. Halszka Jarodzka 
 • Dr. Katarzyna Kubacka
 • Assoc. Prof. Jacek Pyżalski, Adam Mickiewicz University

Persons elected in the internal elections of IBE

 • Jerzy Bielecki
 • Dr. Helena Jędrzejczak
 • Assoc. Prof. Artur Pokropek
 • Ludmiła Rycielska, MA
 • Dr. Michał Sitek 
 • Magdalena Smak, MA
 • Dr. Wojciech Stęchły
 • Olga Wasilewska, MA
 • Dr. Gabriela Ziewiec-Skokowska

Members of the Council:

 • prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik
 • prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski
 • dr Tomasz Greczyło
 • mgr Katarzyna Trawińska-Konador
 • dr Dorota Campfield (IBE)
 • prof. dr hab. Henryk Domański (IBE)
 • dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak, prof. Collegium Da Vinci
 • mgr Iwona Gmaj (IBE)
 • prof. dr hab. Barbara Kromolicka
 • prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski
 • dr hab. Anna Sajdak-Burska
 • prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz
 • dr Michał Sitek (IBE)
 • dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK
 • mgr Wojciech Stęchły (IBE)
 • prof. dr hab. Tomasz Szlendak
 • dr Gabriela Ziewiec-Skokowska (IBE)
 • mgr Kamila Hernik (IBE)
 • mgr Krzysztof Głomb
 • dr Dominika Walczak (IBE)
 • prof. Grażyna Krasowicz-Kupis (IBE)

Members of the Council:

 1. dr hab. Krzysztof Biedrzycki
 2. dr Dorota Campfield
 3. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak
 4. dr hab. Ewa Chmielecka
 5. dr hab. Roman Dolata
 6. prof. dr hab. Henryk Domański
 7. prof. dr hab. Jarosław Górniak
 8. dr hab. Ewa Haman
 9. dr Agata Hącia
 10. dr hab. Mikołaj Herbst
 11. dr Radosław Kaczan
 12. dr hab. Krzysztof Koseła
 13. prof. dr hab. Grażyna Krasowicz – Kupis
 14. prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski
 15. prof. dr hab. Zbigniew Marciniak
 16. dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz
 17. prof. dr hab. Rafał Piwowarski
 18. dr Piotr Rycielski
 19. dr hab. Zbigniew Sawiński
 20. prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz
 21. dr Michał Sitek
 22. dr hab. Magdalena Smoczyńska
 23. dr hab. Urszula Sztanderska
 24. dr hab. Anna Wiłkomirska
 25. dr hab. Michał Federowicz


Chair of the Scientific Council:

prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski


Vice-chairs of the Scientific Council:

dr hab. Zbigniew Sawiński
dr Magdalena Szpotowicz


Members of the Council:

 • dr hab. Krzysztof Biedrzycki
 • prof. dr hab. Anna Brzezińska
 • dr Agnieszka Chłoń-Domińczak
 • prof. dr hab. Henryk Domański
 • dr hab. Michał Federowicz
 • dr hab. Anna Giza
 • dr hab. Jarosław Górniak
 • dr hab. Mirosława Grabowska
 • dr Jacek Haman
 • prof. dr hab. Elżbieta Hornowska
 • prof. dr hab. Stanisław Kaczor
 • dr hab. Krzysztof Koseła
 • mgr Magdalena Krawczyk-Radwan
 • prof. dr hab. Rafał Piwowarski
 • dr Piotr Rycielski
 • dr Michał Sitek
 • dr hab. Urszula Sztanderska
 • prof. dr hab. Mirosław S. Szymański
 • dr Anna Wojciuk