Jestem Eko II - Zbrataj się z naturą

Jestem Eko II - Zbrataj się z naturą to druga edycja ogólnopolskiego konkursu o tematyce ekologicznej. Konkurs jest zestawem działań edukacyjnych upowszechniających edukację ekologiczną i ochronę środowiska. Jestem Eko to konkurs przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VIII, uczestniczących w zajęciach kół przyrodniczych. Skierowany jest do uczniów kochających przyrodę i zainteresowanych praktycznym zastosowaniem wiedzy ekologicznej.

Celem Jestem Eko jest popularyzacja wiedzy ekologicznej oraz rozbudzanie zainteresowania naturą i troski o nią w codziennym życiu dzieci, pobudzenie ich zmysłu obserwacji oraz wzbudzenie empatii i wrażliwości przyrodniczej. 

Chcemy zachęcić uczniów do zaprzyjaźnienia się ze środowiskiem, obserwacji otaczającego świata, wyjścia poza mury budynków, poznawania darów pól i łąk oraz poszanowania i otaczania opieką flory i fauny. Pragniemy też przybliżyć im świat przyrody w stanie naturalnym, bez wpływów i zmian związanych z urbanizacją i uprzemysłowieniem.

Konkurs składa się z czterech zajęć edukacyjnych, które mają za zadanie rozwinąć kreatywność i aktywność uczniów. Zagadnienia podejmowane podczas zajęć edukacyjnych dotyczą codziennego życia, a poszczególne bloki połączone są ze sobą wspólną tematyką. Aby zawalczyć o nagrody, należy wykonać wszystkie cztery zadania edukacyjne oraz ogłaszane na zakończenie konkursu Zadanie Konkursowe – Eko-Działanie.

PRZYCISK pobierz scenairusze

Konkurs Jestem Eko, poprzez wspólne działania, zabawy, zagadki, łamigłówki, prace manualne oraz zadania praktyczne, promuje dobre praktyki ekologiczne, nakłania do samodzielnego myślenia i uczy szacunku do szeroko pojętej natury. Scenariusze zachęcają do spojrzenia na otaczający świat nieco innym okiem, kształtowania własnych opinii, kojarzenia faktów i wyciągania wniosków oraz przekażą dużo praktycznej i przydatnej wiedzy pokazanej na przykładach i poprzez ciekawostki.

Pobierz regulamin

 
 

Wyniki II edycji Konkursu Jestem Eko:

  • Nagroda główna oraz Tytuł Eko-Szkoły przyznany został Kołu Przyrodniczemu „Ekologia z klasą” przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Gnieźnie.
  • Tytuł Złote Eko-Działanie za realizację Zadania Konkursowego przyznano Kołu Przyrodniczemu „Ekoludki” przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Garwolinie.

Komisja konkursowa przyznała również cztery wyróżnienia w obu kategoriach.

Dwa wyróżnienia za całoroczną pracę w ramach Jestem Eko dla:

  • Koła Przyrodniczego „Klub Ekologów” w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu 
  • Koła Przyrodniczego „Sekcja ekologiczno-porządkowa” w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy

oraz dwa wyróżnienia za wykonanie Zadania Konkursowego dla:

  • Koła Przyrodniczego “Eko Kozaki” ze Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem
  • Koła Przyrodniczego „PromienistaEko” z Szkoły Podstawowej nr 359 w Warszawie.