Poniższe materiały zostały przygotowane w celu przybliżenia uczniom szkół średnich, studentom studiów licencjackich, magisterskich oraz doktorantom i początkującym naukowcom kwestii związanych z etyką naukową, rzetelnością badawczą i dobrymi praktykami badawczymi.

Materiały mogą zainspirować rozmowę i refleksję wokół takich tematów jak:

  • wiarygodne źródła informacji,
  • informacje nieprawdziwe typu fakenews i praktyki dezinformacji,
  • wykorzystanie utworów innych autorów (style cytowania, wolne licencje i prawa do kopiowania),
  • uczciwość/nieuczciwość naukowa i jej społeczne konsekwencje,
  • rola nauki i naukowców w świecie.

Treści plakatów, ulotek, broszur, nagrań oraz scenariusze przykładowych spotkań opracowane zostały na postawie Europejskiego Kodeksu postępowania w zakresie Rzetelności Badawczej - EKRB (European Code of Conduct for Research Integrity), we współpracy członków konsorcjum Path2Integrity z naukowcami i naukowczyniami z kilku krajów Europy.

Scenariusze zajęć zawierają treści i ćwiczenia, w ramach których wartości takie jak uczciwość, prawdomówność, wiarygodność, szacunek czy odpowiedzialność poddawane są osobistej refleksji. Uczestnicy zajęć, angażując się aktywnie (poprzez dialog, storytelling i odgrywanie ról) w historie ze świata akademickiego, zdobywają kompetencje, które są niezbędne do poznania zasad etyki postępowania naukowego, prowadzenia wiarygodnych badań, a także do współtworzenia kultury rzetelności badawczej.

Uzupełnieniem materiałów w j. polskim są podręczniki w j. angielskim.

Zapraszamy do uczestniczenia w naszym na kursie:

Jak rozmawiać z uczniami o fakenewsach, ściąganiu i plagiatach?

Uczciwość w szkole średniej.

Kurs Path2Integrity dla nauczycieli

Zapisy prowadzi: Agnieszka Dwojak-Matras, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.