Unikatowa publikacja encyklopedyczna

  Pobierz plik PDF

Artykuł jest recenzją czwartego tomu Encyklopedii starości, starzenia się i niepełnosprawności (T–Ż). Pięć tomów encyklopedii powstało pod redakcją naukową Adama A. Zycha, refleksje końcowe napisała Mirosława Nowak-Dziemianowicz. Podobnie jak pozostałe tomy, również czwarty wydało katowickie Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski (recenzowany tom w 2017 r.).