Konsultacje społeczne

www banner 54

Ramy dystrybucji urządzeń teleinformatycznych i udostępniania infrastruktury szkołom. Otwarte konsultacje społeczne

Konsultacje propozycji ram dystrybucji urządzeń teleinformatycznych i udostępniania infrastruktury szkołom dotyczą inwestycji C2.2.1 “Wyposażenie szkół/instytucji w odpowiednie urządzenia i infrastrukturę ICT w celu poprawy ogólnej wydajności systemów edukacyjnych”. 

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag dotyczących zaproponowanych zapisów ram. Zebrany materiał przyczyni się do rzetelnego i transparentnego przebiegu procesu dystrybucji urządzeń cyfrowych i udostępniania szybszego internetu potrzebującym szkołom. 

Zgłoszone postulaty będą stanowić szczególnie cenny wkład w proces tworzenia ostatecznej wersji ram. Pomoże to lepiej zrozumieć potrzeby szkół i wypracować rozwiązania, które będą służyć bardziej efektywnej dystrybucji sprzętu teleinformatycznego i infrastruktury do szkół. Efektem ma być poprawa jakości bazy technicznej szkół, rozbudowanie cyfrowego warsztatu pracy nauczycieli i umożliwianie prowadzenia edukacji na jak najwyższym poziomie.

Uczestnicy: 

Do przesyłania swoich propozycji i uwag zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli informatyki i innych przedmiotów, pracowników administracji szkolnej, a także przedstawicieli samorządów i pozostałych osób zainteresowanych tematem.

Forma konsultacji:

O terminach i sposobie przeprowadzenia konsultacji będą Państwo poinformowani w późniejszym terminie.