Realizacja projektu została zakończona 30.04.2023.

 

 

Etap

Opis

Zadania

Okres (m-ce)

I

Praca teoretycznaopracowanie koncepcji i założeń teoretycznych

6

przygotowanie prepilotażowej wersji narzędzi

II

Badania walidacyjnerealizacja badań pilotażowych

12

opracowanie wersji narzędzi do badań standaryzacyjnych

III

Badania normalizacyjne i opracowanie materiałów postdiagnostycznych

przeprowadzenie badań normalizacyjnych

18

przygotowanie podręczników

produkcja narzędzi

opracowanie materiałów post-diagnostycznych

dystrybucja i upowszechnienie narzędzi do poradni psychologiczno-pedagogicznych

 

Aktualnie projekt znajduje się na Etapie III. Prowadzone jest badanie normalizacyjne narzędzi diagnostycznych w 10 grupach osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), którego celem jest opracowanie wystandaryzowanych norm oraz profili funkcjonowania dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży ze SPE.