Szkolenia "Uczeń na rynku pracy – kariera bez barier" w 2023 roku

Zakończyliśmy cykl szkoleń dla nauczycieli i nauczycielek w 2023 r. W ramach naszego projektu w październiku i listopadzie przeszkoliliśmy 1006 osób. Wszystkie szkolenia odbywały się online.

Celem spotkań było pogłębienie wiedzy nauczycieli o:

  • kompetencjach potrzebnych na rynku pracy
  • rynku pracy i możliwościach aktywności zawodowej uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi
  • metodach pracy na lekcjach wspierających kształcenie kompetencji potrzebnych na rynku pracy
  • doradztwie zawodowym osób ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi (indywidualne konsultacje)

Szkolenia  okazały się bardzo inspirującym wydarzeniem dla osób uczestniczących. W ankietach zwrotnych w skali 1 - 5 poziom zadowolenia ze szkolenia został oceniony na 4,58, a poziom możliwości zastosowania poznanych metod w pracy w szkole lub przedszkolu  na 4,31.

W 2024 i 2025 roku planujemy kolejne cykle szkoleń.

 MODEL TRANZYCJE1 2