Konferencja "Kariera bez barier w świecie zróżnicowanych potrzeb i możliwości" – podsumowanie

Projekt „Kariera bez barier” został zainaugurowany konferencją "Kariera bez barier w świecie zróżnicowanych potrzeb i możliwości", która odbyła się 30 listopada 2023 r. w Warszawie.

Wydarzenie poprowadził znany podróżnik i mówca motywacyjny – Jan Mela. 

Wśród gości znaleźli się: dr hab. Paweł Gondek, zastępca dyrektora Instytutu ds. Naukowych w Instytucie Badań Edukacyjnych, Elżbieta Neroj, zastępca dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Tomasz Madej, dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, dr Dominika Walczak oraz dr Monika Staszewicz, kierowniczka Zespołu Badań i Analiz Edukacyjnych w Instytucie Badań Edukacyjnych, którzy uroczyście otworzyli konferencję. 

W trakcie wydarzenia wykłady i prelekcje wygłosili:

  • dr Ewa Flaszyńska, dyrektor Departamentu Rynku Pracy w MRiPS – Dla kogo rynek pracy dziś i jutro? Osoby ze zróżnicowanymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami na rynku pracy
  • dr Tomasz Knopik, ekspert IBE – Zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów – wyzwania dla: prawa, społeczeństwa i praktyki nauczania/ uczenia się
  • Jan Mela – Jak zdobywać swoje miejsce do samorealizacji w świecie różnorodności i wyzwań?
  • dr Joanna Mesjasz – Różnorodność kompetencji człowieka – talenty, pasje, specyficzne umiejętności – wartością (na) rynku pracy 
  • mgr Agata Jasińska – Doradztwo zawodowe dostępne dla wszystkich
  • dr Patrycja Olchowska – Wsparcie w zarządzaniu pracownikami ze spektrum autyzmu i wykorzystanie ich potencjału w środowisku pracy

Założenia projektu zostały zaprezentowane przez liderów projektu – Karolinę Malinowską i Tomasza Kasprzaka.  

Po części wykładowej odbył się panel dyskusyjny, moderowany przez Sławomira Szymczaka z Konfederacji Lewiatan i z IBE, z udziałem: Małgorzaty Petru, Diversity Officer w BnP Paribas, Marzeny Strzelczak, Pełnomocniczki Zarządu ds. DEI w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Błażeja Knapika, Koordynatora projektu w asperIT oraz Piotra Sędka, koordynatora z Fundacji Aktywizacja. 

Uczestnicy konferencji mieli również możliwość wzięcia udziału w wybranej przez siebie sesji tematycznej: 

  • Planowany model wsparcia szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców w ramach projektu Kariera bez barier (prowadzonej przez Tomasza Kasprzaka i Bernadettę Czerkawską)
  • Przyszłość umiejętności przyszłości (prowadzonej przez Annę Rutkowską i Iwonę Sondaj-Pawlak)
  • Na skrzydłach umiejętności. Warsztat dla nauczycieli (prowadzonej przez coachinie: Ewę Frołow i Hannę Biskup).

Osobom, które nie mogły wziąć udziału w konferencji lub mają ochotę zobaczyć ją ponownie, udostępniamy link do nagrania z napisami oraz tłumaczeniem na polski język migowy:

 

Poniżej zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji: