Udostępniamy nagrania z serii "Teaching and Learning Research Integrity"

Projekt Path2Integrity skupia się wokół rzetelności badawczej oraz szerzeniu świadomości na temat wpływu, jaki wywiera ona na innowacyjność, wzrost gospodarczy czy wysoką jakość miejsc pracy.

Rzetelność badawcza prowadzi do zwiększenia efektywności oraz wiarygodności dowodów naukowych dla decydentów i przedsiębiorstw, a w rezultacie do podejmowania lepszych decyzji w oparciu o wyniki badań naukowych.

Promowaniu tego rozumienia służą anglojęzyczne podcasty z serii "Teaching and Learning Research Integrity" oraz materiały edukacyjne, z których można dowiedzieć się, jak przygotowane scenariusze zajęć poświęconych tematyce związanej z etyką naukową i uczciwością badawczą.

Path2Integrity. Podcasty o rzetelności badawczej

Podcasty prowadzone są przez Dicka Bourgeois-Doyle'a  - pisarza, popularyzatora nauki i członka rady doradczej projektu.

W pierwszym odcinku prezentujemy wywiad z profesor Julią Priess-Buchheit, koordynatorką projektu P2I. Obecnie pracuje ona jako profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Coburgu w Niemczech. Oprócz edukacji studiowała pedagogikę, psychologię, ekonomię i kryminologię. W odcinku omówiono jej doświadczenia dydaktyczne, sposób, w jaki zainteresowała się rzetelnością badawczą oraz inicjatywę, którą obecnie kieruje.

Podcast pierwszy

W drugim odcinku podcastu można wysłuchać wywiadu z Katariną Miller, szefową zespołu szkoleniowego projektu. Katarina jest praktykującym prawnikiem w Niemczech i Hiszpanii oraz partnerem-założycielem madryckiej firmy 3C Compliance. Zasiada w zarządzie wielu organizacji zajmujących się promowaniem równości i uczciwości. Jej pasją są szkolenia i etyka korporacyjna.

Podcast drugi

Wszystkie przygotowane w ramach projektu nagrania i wywiady dostępne są na kanale Path2Integrity.