Dr Dwojak-Matras na konferencji "Nauka i odpowiedzialność. O roli wartości w nauce"

Liderka projektu Path2Integrity, dr Agnieszka Dwojak-Matras, wzięła udział w 13. edycji konferencji z cyklu "Człowiek i świat - wymiary odpowiedzialności".  

8 października br. odbyła się konferencja pod tytułem "Nauka i odpowiedzialność. O roli wartości w nauce". Podczas konferencji projekt Path2Integrity reprezentowała dr Agnieszka Dwojak-Matras, która przedstawiła referat pt. „Rozmowy o wartościach w procesie budowania kultury rzetelności naukowej. Na przykładzie projektów Path2Integrity i Virt2ue”.

Budowanie kultury rzetelności badawczej

Osią wystąpienia liderki projektu Path2Integrity były dialogowe działania edukacyjne mające na celu budowanie kultury rzetelności badawczej opartej na uniwersalnych dla świata nauki wartościach opisanych w m.in. Europejskim Kodeksie postępowania w kwestii rzetelności badawczej (“European Code of Conduct for Research Integrity”, ALLEA 2017).1

W swoim referacie dr Dwojak-Matras skupila się na odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób w procesie dydaktycznym – podczas sformalizowanych zajęć – można zapraszać studentów i naukowców do dyskusji o wartościach i cnotach prowadzenia badań naukowych, a tym samym do wspólnego budowania kultury rzetelności badawczej, której fundamentem są wartości takie jak: wiarygodność, uczciwość, szacunek i odpowiedzialność.

Jak uczyć rzetelności naukowej?

Kierująca projektem Path2Integrity przedstawiła i omówiła materiały szkoleniowe opracowane podczas dwóch unijnych projektów dotyczących uczenia rzetelności naukowej, realizowanych w ramach programu Science with and for Society Horyzont 2020: “Rotatory role-playing and role-models to enhance the research integrity culture - Path2Integrity” oraz “Virtue based ethics and Integrity of Research - Virt2ue”.

Podczas prezentacji zostały krótko przedstawione wybrane ćwiczenia oparte na dialogu o wartościach i cnotach w nauce.

 

2