Typologia zdalnych lekcji z perspektywy młodzieży

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem ekspertki IBE dr Katarzyny Kalinowskiej, który został przygotowany na bazie danych projektu KEEP oraz indywidualnego grantu naukowego (Miniatura, NCN).

Artykuł „No... nie wyszło to tak, jak oczekiwaliśmy". Typologia zdalnych lekcji z perspektywy młodzieży" jest dostępny tutaj.

Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy uczniowskich doświadczeń uczestnictwa w zdalnych lekcjach podczas pandemii COVID19 oraz opis emocjonalnej panoramy e-szkoły z perspektywy młodzieży. Tekst ma charakter etnograficznej relacji ze zdalnych lekcji, wykorzystuje metodę opisu gęstego.

Badania będące podstawą artykułu realizowane były między październikiem a grudniem 2020 roku wśród uczniów i uczennic szkół średnich.

W wyniku jakościowej analizy treści dzienników uczniowskich i wywiadów pogłębionych z młodymi ludźmi powstały opisy siedmiu typów zdalnych lekcji: 

  1. seans spirytystyczny
  2. wojna i pokój
  3. prawda czasu, prawda ekranu,
  4. stowarzyszenie umarłych kamerek
  5. wolna e-lekcja
  6. show must go on
  7. domowe przedszkole