Projekt Path2Integrity ma za zadanie podkreślić zalety rzetelności badawczej i wzmocnieniem relacji między nauką a społeczeństwem w szybko zmieniającym się krajobrazie badawczym. Projektując i wdrażając metodę „rotacyjnego odgrywania ról” i wykorzystując wzorce osobowe (wybitnych naukowców) do naśladowania, projekt zmaksymalizuje jakość i społeczny wpływ badań oraz będzie wspierać integralność badań poprzez edukację następnego pokolenia. W ramach trzyletniego programu badań i innowacji specjalnie opracowane szkolenia dialogowe utorują drogę do osiągnięcia ulepszonych i skutecznych praktyk edukacyjnych i metod uczenia się skierowanych do studentów i młodych naukowców, a także do wszystkich osób bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w badania, w tym nauczycieli i starszych naukowców.

Do tej pory udało nam się opracować:

  • Interaktywną stronę Roadmap oferującą intuicyjną i atrakcyjną wizualnie kolekcję rezultatów aktualnego stanu wiedzy, która zawiera przegląd różnych podejść i materiałów, pobudza zainteresowanie użytkowników i podkreśla znaczenie rzetelności naukowej i etyki badawczej dla samej nauki, jak również dla społeczeństwa.

    Roadmap stanowi zbiór tych istniejących doświadczeń, zebranych przy przygotowywaniu materiałów dydaktycznych do nauczania rzetelności naukowej (RI) czy etyki naukowej (RE), które motywują i inspirują wykładowców i nauczycieli do podjęcia tego tematu i pozytywnie promują nauczanie RE i RI.

  • Raport: Validation of the mapping of innovative methods and research integrity curricula (Walidacja mapowania innowacyjnych metod i programów nauczania rzetelności badań) przygotowany przez Lisę Häberlein, Paulę-Manuelę Cengiz, Iliyanę Demirovą,   Agnieszkę Dwojak-Matras, Mette Jacobsen, Agnieszkę Koterwas, Belén Lopez, Teodor Metodiev i Marię Palianopoulou; doi:10.3897/rio.5.e49755

  • Artykuł “Uczenie rzetelności naukowej jako dążenie do utopii. Strategie rozwoju kultury rzetelności naukowej na uniwersytetach”, napisany w oparciu o wstępne wyniki badań przeprowadzonych w 2019 r. przez dr Agnieszkę Dwojak-Matras, dr Katarzynę Kalinowską i dr Agnieszkę Koterwas, który przedstawia dwie główne strategie rozwoju rzetelności naukowej w szkołach wyższych, a także pokrótce przybliża wybrane dydaktyczne aspekty związane z prowadzeniem formacji na rzecz rzetelnego uprawiania nauki: cele uniwersyteckich kursów z zakresu rzetelności i etyki badawczej; obszary tematyczne poruszane w toku edukacji oraz o metody uczenia wykorzystywane podczas zajęć.