Lista projektów IBE finansowanych ze środków unijnych

Projekty finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Projekty finansowane ze środków programu Horyzont 2020

Projekty finansowane ze środków programu Erasmus+

Projekty finansowane ze środków programu CEDEFOP (Eurpean Centre for the Development of Vocational Training)

Projekty finansowane ze środków programu Europe Aid