Rezultaty projektu

W ramach projektu eksperci IBE przygotowują artykuły i raporty dla zainteresowanego tematyką środowiska szkolnego i akademickiego.

Do tej pory przygotowano:

 • artykuł Wyzwania edukacji na odległość podczas pandemii COVID-19. Doświadczenia edukacyjne w Polsce na tle Belgii, Francji i Grecji z perspektywy projektu KEEP , przedstawiający cztery podstawowe problemy, z którymi mierzyło się środowisko szkolne (nauczyciele, uczniowie, rodzice) podczas zamknięcia szkół z powodu COVID 19:
 • raport EDUCATION AND THE COVID-19 PANDEMIC. A SITUATIONAL REVIEW OF FIVE REGIONS. Opracowanie przygotowane na podstawie analizy danych zastanych (zbieranie danych miało miejsce w sierpniu i wrześniu 2021 roku) przedstawia różne punkty wyjścia i wyzwania stojące przed każdym z 5 badanych systemów edukacyjnych w momencie rozpoczęcia pandemii COVID-19. Opisano w nim, jak badane regiony Europy (w Belgii, Grecji, Francji i Polsce) radziły sobie z takimi wyzwaniami, jak nauczanie na odległość, absencja szkolna, straty w nauce i czy wprowadziły w tym czasie jakieś programy wyrównawcze, kompensujące straty w nauce.
  • Jak zapewnić warunki do nauki na odległość?
  • Jak zapobiegać absencji szkolnej i utrzymać motywację dzieci i młodzieży do uczenia się w trybie zdalnym?
  • Jak utrzymać poziom nauczania i monitorować straty edukacyjne?
  • Jakie programy naprawcze wprowadzać? Wyzwania omówiono w kontekście doświadczeń polskiej edukacji z perspektywy danych zebranych w czterech krajach europejskich (Belgii, Francji, Grecji i Polsce)
 • Raport "Ecosystemic report for secondary education during COVID-19 in four European countries", który przedstawia wyniki analizy danych zebranych z ankiet internetowych (zbieranych od grudnia 2021 r. do lutego 2022 r.) i grup fokusowych (organizowanych w okresie od maja 2022 r. do września 2022 r.) na temat związku między różnymi elementami środowiska nauczania, które podczas pandemii przyczyniły się do zwiększonej aktywności zawodowej nauczycieli. Dokument przybliża wzajemne powiązania między trzema poziomami: regionalnym (tzw. poziom makro opracowany na podstawie wypowiedzi uczniów, rodziców i krajowych liderów oświatowych), lokalnym (poziom mezo opisany w oparciu o świadectwa różnych nauczycieli) i osobistym (poziom mikro przygotowany w oparciu o wypowiedzi nauczycieli, których praktyki zostały zidentyfikowane w projekcie jako wzorcowe). Raport wyraźnie wskazuje, że ryzyko porzucenia szkoły i narażenia na straty edukacyjne lub pogłębienie nierówności społecznych w diagnozowanym okresie wzrosło z powodu licznych problemów i niedoborów, z jakimi borykały się środowiska szkolne krajów europejskich:
  • brak dedykowanego wsparcia pedagogicznego i psychologicznego;
  • brak systemowego wsparcia zarządczego i finansowego,
  • brak odpowiedniej infrastruktury, sprzętu czy jednolitych procedur komunikacji i organizacji zdalnej edukacji
  • brak szkoleń i jasnych instrukcji dot. metod i narzędzi edukacyjnych itp.
 • Raport "Transnational analysis of the practices used by secondary school teachers to keep connected with their students following Covid-19 pandemic" ("Międzynarodowa analiza praktyk stosowanych przez nauczycieli szkół średnich w celu utrzymania kontaktu z uczniami po pandemii Covid-19") przedstawia wyniki analizy zebranych w projekcie informacji na temat innowacyjnych metod pedagogicznych i narzędzi edukacyjnych, które nauczycieli z Belgii, Grecji, Francji i Polski wybrali i stosowali podczas zamknięcia szkół w czasie pandemii. Opisane praktyki cechuje nie tyle ich nieszablonowość, ale świeżość i kreatywność, jaką wykazali się wykorzystujące je nauczyciele w celu aktywizacja uczniów podczas zajęć zdalnych, motywowania ich do utrzymania kontaktu i samodzielnego uczenia się, rozwijania umiejętności pracy zespołowej etc. Podstawowe zaś znaczenie tego raportu polega na jego potencjale do wspierania dialogu i zachęcania do dzielenia się praktykami wśród nauczycieli.
 • Portrety 20 nauczycieli w j. polskim (publikacja wkrótce)

W 1. odcinku podcastu "Online Teaching: KEEP it up!" Saskia De Groof, zastępca dyrektora Fundacji P&V w Belgii, przedstawia portret nauczyciela ze swojego kraju, który podczas zamknięcia szkół w Belgii wykorzystał innowacyjne narzędzie pedagogiczne by utrzymać kontakt z uczniami.

W 2. odcinku podcastu "Online Teaching: KEEP it up!" Aniella Lebeau, kierownik projektów w Académie of Nancy-Metz, przedstawia portret nauczyciela języka włoskiego, który wykorzystał platformę „ClassCraft” podczas zamknięcia szkół we Francji.

W 3. odcinku "Online Teaching: KEEP it up!" możecie poznać portrety greckich nauczycieli oraz kilka propozycji pedagogicznych dotyczących edukacji online, słuchając dr Anastasii Misirli, która prezentuje jedną z bardzo udanych praktyk stosowanych przez nauczycieli podczas blokady szkoły w Grecji.

 

W 4. odcinku podcastu „Online Teaching: KEEP it up!" Agnieszka Dwojak-Matras, ekspertka IBE w zakresie wykorzystania narzędzi ICT w edukacji, przedstawia m.in. propozycję nauczycielki języka polskiego, która wykorzystała platformę Wakelet jako innowacyjne narzędzie dydaktyczne podczas pandemii w Polsce.