Path2Integrity. Zapraszamy na "IBE Research Integrity Workshop"

Dr Agnieszka Dwojak-Matras poprowadzi warsztat na temat rzetelności badawczej i metod nauczania etyki naukowej dla ponad 30 uczestników Polsko-Ukraińskiego Obozu Letniego dla Młodych Naukowców.

Warsztat odbędzie się 14 września w języku angielskim. Podczas spotkania zostaną wykorzystane materiały z projektu Path2Integrity, w tym dane opisane z publikacji "Dialogical teaching of research integrity: an overview of selected methods" oraz ćwiczenia z projektu Vir2tue. 

Obóz organizowany jest przez Krajową Reprezentację Doktorantów we współpracy z Radą Młodych Naukowców przy Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy, która przygotowała projekt stypendialny umożliwiający krótkoterminowy przyjazd do Polski ukraińskich młodych naukowców.

Program obozu oraz informacje dotyczące warsztatów dostępne są tutaj.

Celem projektu jest skomunikowanie młodych naukowców z Ukrainy z polskim środowiskiem naukowym, w tym ze środowiskiem młodych naukowców, nawiązanie kontaktów z możliwymi promotorami pomocniczymi z Polski oraz przedstawienie infrastruktury naukowej umożliwiającej kontynuację lub podejmowanie prac badawczych. Ma na celu budowanie przesłanek do długofalowej współpracy środowisk akademickich w Polsce i w Ukrainie oraz pozytywnego wizerunku polskiej nauki w środowisku ukraińskim.

Projekt realizowany jest przy wsparciu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.