Social media dla edukacji dzieci w opinii studentów

  Pobierz plik PDF

Artykuł jest próbą odpowiedzi na następujące pytanie badawcze: Jaką rolę dla social mediów w edukacji dzieci w warunkach szkolnych dostrzegają studenci? W tym celu dokonano przeglądu literatury i badań w zakresie wykorzystania i roli social mediów w edukacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Odpowiedzi na pytanie badawcze poszukiwano w wypowiedziach studentów zamieszczonych na forum dyskusyjnym. Następnie dokonano jakościowej analizy treści, zgodnie z metodą hermeneutyczną. Badaną grupę stanowili studenci kierunku nauczycielskiego edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, spośród których 43% wzięło udział w badaniu i zamieściło swoje wypowiedzi na forum. Opinie studentów potwierdzają przypuszczenie, że tylko mądre i świadome włączanie do scenariuszy zajęć instrumentów z obszaru social mediów może przyczynić się do osiągnięcia celów edukacyjnych. Studenci dostrzegają rolę wspomagającą dla instrumentów cyfrowych w tradycyjnym procesie kształcenia. Ponadto zauważają ważne miejsce nauczyciela w procesie adaptacji innowacji cyfrowych. Wysokie zaangażowanie, wrażliwość i empatia nauczycieli może przynieść wysokie efekty uczenia się z wykorzystaniem social mediów.