Zapotrzebowanie na umiejętności na rynku pracy i w przestrzeni życia społecznego w Polsce

   Pobierz plik PDF

W artykule przedstawiono problematykę i wyniki badań zapotrzebowania na umiejętności w Polsce. Wykorzystano dane z publikowanych przez pracodawców ofert pracy, dane z Bilansu Kapitału Ludzkiego i różnych badań przeprowadzonych jednorazowo oraz wnioski wynikające z dokumentów wybranych instytucji. Wyniki pokazują, że istnieje potrzeba badania zapotrzebowania na umiejętności na szczegółowym poziomie i w ujęciu systematycznym. Najczęściej poszukiwanymi umiejętnościami przekrojowymi w Polsce były te z zakresu komunikacji oraz postaw w pracy. W przeciwieństwie do umiejętności przekrojowych, zapotrzebowanie na kompetencje zawodowe kandydatów do pracy uległo istotnym zmianom strukturalnym w latach 2010–2015 na korzyść szkolnictwa zawodowego. Spośród kompetencji podstawowych w przyszłości należy spodziewać się wzrostu znaczenia kreatywności i inteligencji emocjonalnej.