Edukacja zdrowotna w zakresie higieny jamy ustnej jako integralny element profilaktyki chorób nowotworowych jamy ustnej

  Pobierz plik PDF

W artykule przedstawiono charakterystykę kształtowania prozdrowotnych umiejętności i postaw w zakresie higieny jamy ustnej, stworzoną na podstawie analizy literatury, a następnie opisano dane epidemiologiczne i czynniki ryzyka zachorowania na nowotwory jamy ustnej. W ostatniej części tekstu przedstawiono badania dotyczące stanu higieny jamy ustnej u dzieci i dorosłych w Polsce. Celem artykułu jest podkreślenie, że szerzenie wiedzy w zakresie higieny jamy ustnej może przyczynić się do poprawy zachowań zdrowotnych oraz obniżenia liczby zachorowań na raka. Każdy powinien czuć się odpowiedzialny za dbałość o stan zdrowia swój i swoich najbliższych, co jest zgodne z podejściem edukacji zdrowotnej.