KAPP - narzędzia projektu IBE i SWPS trafiły do poradni w całej Polsce

Instytut Badań Edukacyjnych prezentuje system diagnostyczny KAPP (Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych). 

Zapraszamy do zapoznania się efektami pracy projektu „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”. Skupiały się one nad stworzeniem narzędzi do oceny funkcjonowania poznawczego dzieci i młodzieży w wieku od 3 miesięcy do 25 lat (w tym uczniów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). W jego skład wchodzi aplikacja zawierająca testy, kwestionariusze oraz skale obserwacyjne do badania funkcji poznawczych (tj. pamięci, myślenia, uwagi, języka, czytania i pisania).

System diagnostyczny KAPP (Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych)

Aplikacja komputerowa zawiera 31 różnorodnych testów do badania funkcji poznawczych dzieci i młodzieży oraz kilkanaście kwestionariuszy i skal obserwacyjnych przeznaczonych do opisu zdolności poznawczych przez nauczycieli i rodziców.

Przygotowano zestaw 11 podręczników zawierających informacje na temat baterii diagnostycznej KAPP_A, kwestionariuszy i skal obserwacyjnych oraz prowadzenia diagnozy funkcjonalnej w obszarze poznawczym z zastosowaniem wymienionych narzędzi.

Podręczniki szczegółowo opisują proces diagnostyczny realizowany z dziećmi i młodzieżą z różnego rodzaju specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysfunkcja wzroku i słuchu; ponadprzeciętny potencjał poznawczy; dysleksja; ADHD; niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim; zaburzenia ze spektrum autyzmu; doświadczenie migracji; zaburzenia komunikacji językowej; niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim).

Podręczniki trafiły do poradni psychologiczno-pedagogicznych na terenie całej Polski.

Stworzono również ponad 700 materiałów postdiagnostycznych, czyli scenariuszy zajęć, gier dydaktycznych, kart pracy, prezentacji, ulotek, arkuszy obserwacyjnych oraz poradników. Są one przeznaczone dla specjalistów, rodziców i nauczycieli jako materiały wspierające rozwój dzieci i młodzieży w obszarach diagnozowanych baterią KAPP.

Darmowa aplikacja KAPP dla poradni w całej Polsce

System KAPP można zainstalować na nieograniczonej liczbie komputerów, a jego stosowanie nie wymaga zakupu dodatkowych pomocy czy arkuszy. Udostępnianie narzędzia diagnostom jest bezpłatne, według aktualnie obowiązujących procedur Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Narzędzia wzbogacą instrumentarium diagnostyczne poradni i pozwolą w sposób atrakcyjny dla dziecka dokonać oceny funkcji poznawczych. Badanie w formie aplikacji komputerowej ułatwi zachowanie pełnej standaryzacji jego przebiegu oraz umożliwi szybki dostęp do wyników, dzięki automatycznemu ich obliczaniu. Testy i kwestionariusze zostały znormalizowane na ogólnopolskiej próbie dzieci i młodzieży w wieku od 3 miesięcy do 25 lat, łącznie 1998 (w tym 390 do lat 3) osób z populacji ogólnej oraz 3390 osobach ze z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Opracowane narzędzia są przeznaczone także do diagnozy uczniów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), dla których wprowadzono adekwatne do potrzeb dostosowania materiału testowego. Dzięki temu możliwa jest kompleksowa diagnoza opisanych obszarów rozwoju poznawczego służąca wyrównywaniu szans edukacyjnych, wspieraniu rozwoju, podejmowaniu działań pomocowych a także profilaktycznych.

Wspólny projekt IBE i SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

System KAPP umożliwia dostęp do pakietu materiałów wspomagających rozwój poznawczy (scenariusze zajęć, gry, karty pracy, poradniki), które mogą być zastosowane w prowadzeniu zajęć edukacyjno-terapeutycznych, jako pomoc w czasie interwencji prowadzonej przez specjalistę w poradni czy przekazane jako wsparcie w pracy z dzieckiem dla rodziców lub nauczycieli.

Projekt „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży” realizowany jest przez Instytut Badań Edukacyjnych w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym oraz współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcesz dowiedzieć się więcej nt. KAPP? Napisz do nas na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., albo zadzwoń pod numer telefonu +48 22 24 17 181.