Aktualności w projekcie BIObec

IBE współuczestniczy w międzynarodowym projekcie BIObec, realizowanym z Programu Horyzont. Celem tego projektu jest wypełnienie luki między przemysłem opartym na biotechnologii a systemem edukacji. W tym celu ma stworzyć sześć wielopoziomowych Ośrodków Edukacji i Szkoleń w zakresie bioproduktów (BBEC), które będą działać jako centra wiedzy. Jedno z tych centrów powstanie w Polsce.


Jak rozwija się projekt? Tego można się dowiedzieć z najnowszego, ósmego już, newslettera. Zapraszamy do lektury:

  • Zgromadzenie Ogólne BIObec: Promowanie edukacji w zakresie biogospodarki w Europie

Podczas Zgromadzenia Ogólnego BIObec w dniach 27 i 28 czerwca, 19 partnerów projektu zebrało się, aby omówić postępy i wyznaczyć ścieżkę przyszłych działań w zakresie promowania szkoleń w dziedzinie biogospodarki w Europie.

  • Wywiad z Knudem Tybirkiem z Food and Bio Cluster Denmark (FBCD)

"Mamy nadzieję, że projekt BIObec, oprócz stworzenia sześciu nowych Centrów, może również wnieść więcej do współpracy transgranicznej, zwiększając wymianę studentów i pomysłów na zacieśnienie współpracy w ramach UE oraz inspirując do tworzenia nowych miejsc pracy."

  • Rozmowa z Heleną McMahon z Munster Technological University (MTU)

"Jednym z kluczowych obszarów, w których projekt BIObec może przyczynić się do rozwoju społeczeństwa, jest opracowanie systemu certyfikacji programów edukacyjnych opartych na biogospodarce, w celu zwiększenia ich widoczności wśród partnerów branżowych i zapewnienia kompatybilności między programami UE, umożliwiając ludziom studiowanie i pracę w różnych krajach UE w zależności od tego, gdzie istnieje zapotrzebowanie w sektorze. Pozwoli to również ekspertom technicznym z jednego kraju dzielić się swoją wiedzą z innymi regionami, które mogą nie mieć takiego samego poziomu wiedzy specjalistycznej w danej dziedzinie."

  • Zbiór inspirujących case studies

Projekt BIObec stworzył specjalną sekcję na swojej stronie internetowej, w której można uzyskać dostęp do najlepszych studiów przypadków w zakresie biogospodarki i edukacji naukowej z różnych krajów.

Zachęcamy do śledzenia działań w BIObec w naszych mediach społecznościowych oraz do lektury najnowszego newslettera projektu.