Ojciec – znaczący inny na ścieżkach formalnej i pozaformalnej edukacji kobiet

  Pobierz plik PDF

W niniejszym tekście autorka odwołuje się do analiz materiału empirycznego zgromadzonego i analizowanego zgodnie z założeniami metody wywiadu narracyjnego F. Schützego. Odnosi się do tych fragmentów pozyskanych narracji, w których badane kobiety podejmują kwestię swoich relacji z ojcem, a zwłaszcza jego wpływu na decyzje, które zostały podjęte w związku z wyborami na drodze edukacyjnej. Autorka rekonstruuje okoliczności wyborów kolejnych szczebli edukacyjnych w badanych narracjach, przyglądając się roli, jaką odegrał w tym procesie ojciec badanych.