Spotkania regionalne ekspertów projektu "Szansa"

Od lutego do czerwca 2023 r. zespół projektu "Szansa – nowe możliwości dla dorosłych" uczestniczył w 16 spotkaniach regionalnych.

Spotkania przeprowadzone były z przedstawicielami urzędów marszałkowskich, samorządów lokalnych oraz potencjalnych podmiotów, które w przyszłej perspektywie finansowej będą wdrażały modele podnoszenia umiejętności podstawowych osób dorosłych.

Ich celem było upowszechnianie rezultatów projektu „Szansa”, w tym m.in. zaprezentowanie wniosków i dobrych praktyk z przetestowanych modeli.