Trwa rekrutacja grantobiorców w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”

Jeszcze do 16.08.2022 można składać formularze zgłoszeniowe w drugiej rekrutacji na Grantobiorców do projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, który jest realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem rekrutacji jest wybór podmiotów, które wdrożą modele wsparcia osób dorosłych powyżej 18 roku życia, korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony, w procesie podnoszenia umiejętności podstawowych.

Zgodnie z założeniami rekrutacji, osoby dorosłe o niskich umiejętnościach podstawowych to osoby powyżej 18. roku życia, które bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia, posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe) oraz kompetencje społeczne, odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Model powinien zostać wdrożony według określonych wytycznych zamieszczonych w dokumentacji rekrutacyjnej.

Alokacja na finansowanie wdrażania modeli wynosi 13 000 000,00 PLN. Kwota alokacji może ulec zwiększeniu.

Poziom finansowania wdrażania modeli wynosi 100% uprawnionych wydatków.

Liczba grantów objętych finansowaniem jest uzależniona od liczby złożonych formularzy zgłoszeniowych oraz ich wartości.

Maksymalna kwota grantu wynosi 500 000 PLN.

Formularze zgłoszeniowe składane w ramach rekrutacji będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu informatycznego FRSE dostępnego pod adresem: online.frse.org.pl, w terminie: od 7.07.2022 r. do 16.08.2022 r. do godz. 16:00.

Więcej informacji o rekrutacji oraz niezbędnych dokumentach na stronie internetowej projektu Szansa. [słowa „projektu Szansa” podlinkowane: https://szansa-power.frse.org.pl/rekrutacja-grantobiorcow-nr-2/]