Ekspertki IBE wystąpią na konferencji "Cyberprzestrzeń i światy wirtualne"

Dr Agnieszka Dwojak-Matras oraz dr Joanna Rabiega-Wiśniewska zaprezentują pierwsze wyniki badań projektu KEEP. Przedstawią przykłady innowacyjnych praktyk edukacyjnych wykorzystywanych przez nauczycieli szkół ponadpodstawowych w Polsce.

27 października br. w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Cyberprzestrzeń i światy wirtualne. Dydaktyka w czasach niepokoju i zmiany społecznej".

Podczas konferencji dr Agnieszka Dwojak-Matras i dr Joanna Rabiega-Wiśniewska, ekspertki IBE zaangażowane w realizację projektu KEEP, zaprezentują pierwsze wyniki badań. Miały one na celu przygotowanie narzędzia badawczego - scenariusza wywiadu pogłębionego oraz przeprowadzenie wywiadów z 20 nauczycielami ( po 5 z każdego kraju partnerskiego). Wywiady dotyczyły jednej lub kilku praktyk pedagogicznych, które ich zdaniem były innowacyjne i skuteczne, a które wdrożyli podczas pandemii, aby utrzymać kontakt z uczniami i zachować ciągłość edukacji.

Wynikiem końcowym będzie stworzenie portretów 20 nauczycieli, uczestników wywiadów, które mogą stanowić inspirację albo wzór do naśladowania dla innych nauczycieli. 

Podczas prezentacji zatytułowanej "Rola nauczyciela w podtrzymywaniu kontaktu z uczniami. Dydaktyka szkoły średniej w okowach pandemii" badaczki przedstawią przykłady innowacyjnych praktyk edukacyjnych, które były wykorzystywane przez nauczycieli szkół ponadpodstawowych w Polsce.

Program konferencji dostępny tutaj.