Partnerzy projektu KEEP spotkali się w Warszawie

W dniach 10 i 11 października w siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych odbyło się  kolejne międzynarodowe spotkanie badaczy i ekspertów z 6 instytucji z Belgii, Francji, Grecji i Polski realizujących zadania w projekcie KEEP.

KEEP to projekt, którego celem jest identyfikacja, udostępnianie i rozpowszechnianie innowacyjnych narzędzi i praktyk edukacyjnych, wykorzystywanych przez nauczycieli szkół ponadpodstawowych podczas pandemii COVID 19. Od marca 2021 r. koordynuje go France Éducation International

Tym razem podczas spotkania dyskutowano nie tylko o bieżących zadaniach i harmonogramie projektu ale przedstawiono też doradców, przedstawicieli instytucji zewnętrznych w tym m.in. dr Paulinę Marchlik (UW) i dr Sylwię Galanciak (APS), którzy pomagają opracowywać rezultaty współpracy i udzielają wsparcia w realizacji poszczególnych etapów KEEP.

Więcej informacji o projekcie KEEP  w języku francuskim:👉https://bit.ly/3CYplSW