Spotkanie partnerów projektu KEEP i pierwsze wyniki badań

W Brukseli odbyło się spotkanie w ramach projektu KEEP. Instytut Badań Edukacyjnych reprezentowały dr Agnieszka Dwojak-Matras i dr Joanna Rabiega-Wiśniewska. Konsorcjum opublikowało swój pierwszy raport. 

Spotkanie partnerów projektu KEEP odbyło się w dn. 6 - 8 czerwca br. w belgijskiej Fundacji P&V. Było to pierwsze wydarzenie stacjonarne z uwagi problemy z organizacją posiedzenia wynikających z obostrzeń pandemii COVID-19. Spotkanie w Brukseli zbiegło się również datą zakończenia prac nad raportem "EDUCATION AND THE COVID-19 PANDEMIC. A SITUATIONAL REVIEW OF FIVE REGIONS". 

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie analizy danych zastanych (sierpień/wrzesień 2021 r.) Przedstawia różne punkty wyjścia i wyzwania stojące przed każdym z 5 badanych systemów edukacyjnych w momencie rozpoczęcia pandemii COVID-19. Opisano w nim, jak badane regiony radziły sobie z: nauczaniem zdalnym, absencją szkolną, stratami w nauce oraz, czy wprowadziono programy wyrównawcze dla uczniów.

Raport projektu KEEP dostępny jest tutaj

Projekt KEEP obecnie wszedł w kolejny etap zbierania i analizowania danych. Zespoły badawcze reprezentujące dany kraj, zapraszają do udziału w wywiadach indywidualnych i spotkaniach fokusowych nauczycieli szkół ponadpodstawowych, którzy sami zgłosili się do projektu (wypełniając ankietę online) lub zostali wytypowani do wzięcia udziału w badaniu na podstawie swojej aktywności o zakresie promowania przetestowanych aplikacji edukacyjnych.

Więcej informacji o projekcie KEEP można znaleźć w zakładce Projekty Międzynarodowe na stronie IBE.