Międzynarodowy projekt KEEP zaprezentował pierwsze wyniki badań

Zapraszamy do zapoznania się z referatem przygotowanym przez ekspertki IBE „Wyzwania edukacji na odległość podczas pandemii Covid-19. Wnioski z doświadczeń Belgii, Francji, Grecji i Polski w projekcie KEEP”.

Podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Kryzys czy szansa na zmianę? Wpływ pandemii COVID-19 na edukację i społeczeństwo", która odbyła się online 10 marca br., zaprezentowano wyniki badań projektu KEEP. Zostały one przeprowadzone w ramach współpracy 5 regionów europejskich: Belgii-Flandrii, Belgii-Walonii, Francji, Grecji oraz Polski. 

Wyniki badań projektu KEEP zostały omówione w referacie "Wyzwania edukacji na odległość podczas pandemii Covid-19. Wnioski z doświadczeń Belgii, Francji, Grecji i Polski w projekcie KEEP". Analiza została przygotowana przez ekspertki Instytutu Badań Edukacyjnych: dr Agnieszkę Dwojak-Matras, dr Katarzynę Kalinowską- Sinkowską oraz dr Joannę Rabiegę-Wiśniewską. Prezentację można obejrzeć tutaj.

Podczas konferencji omówiono ideę i cele projektu oraz wskazano cztery główne wyzwania na polu edukacji, z którymi mierzyły się kraje projektu podczas ostatnich dwóch lat. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa została zorganizowana przez Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Badań Młodzieży Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Dolnośląską Szkołę Wyższą z Wrocławia.