Prace zespołu KEEP

Projekt oficjalnie wystartował 1 marca 2021 r. Do tej pory miały miejsce 3 spotkania reprezentantów konsorcjum, na których omówiono harmonogram działań na najbliższe miesiące oraz szczegółowo omówiono rozpoczynające się zadania badawcze.

Aktualnie zespół IBE zbiera materiały na temat systemu edukacji w Polsce i zmian w codziennych praktykach edukacyjnych wywołanych pandemią oraz “przejściem” na zdalną edukację, jak również zajmuje się zidentyfikowaniem dobrych praktyk nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych na terenie Polski, które mogą stanowić wzór prowadzenia zajęć w sposób zapobiegający niepowodzeniom uczniów w nauce związanym z epidemią Covid 19.

Więcej informacji wkrótce!